Taal

Taal

Een logopedist kan kinderen en volwassenen ondersteunen met verschillende aandoeningen, zoals problemen op het gebied van taal. Het is bij kinderen zo dat zij de eerste vijf levensjaren een mooie ontwikkeling doormaken. De focus ligt hierbij op zowel verbale als non verbale communicatie. Kinderen willen een boodschap overbrengen en dat doen ze met bewegingen, met mimiek, gebaren en met klanken. Eerst is het non verbale communicatie en dat gaat over in verbale communicatie of de gesproken taal. Maar het is niet vanzelfsprekend dat de taal zich normaal ontwikkeld bij kinderen. Soms is er sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Het kan zijn dat kinderen achterblijven ten opzichte van leeftijdsgenootjes. 

Problemen op het gebied van taal

Jonge kinderen kunnen te maken krijgen met problemen op het gebied van taal zoals de taalinhoud, taalbegrip, taalvorm en het taalgebruik. Maar wat wordt hiermee bedoeld?

  • Bij taalbegrip gaat het over een probleem waarbij kinderen het lastig vinden om taal te begrijpen.
  • Bij taalvorm gaat het over een probleem waarbij de zinnen kort en ongestructureerd zijn bij kinderen. Ze hebben vaak ook moeite met woordvorming.
  • Bij taalinhoud gaat het over het hebben van een kleine woordenschat, verhalen vertellen en begrijpen is vaak moeilijk voor kinderen.
  • Bij taalgebruik en problemen kan het gaan over het gebruiken van de taal in communicatie, luisteren kan ook moeite kosten net als het maken van oogcontact tijdens een gesprek. 

Merk je bij je kinderen dat zij enige moeite hebben met taal of denk je dat de ontwikkeling wat achter blijft op het gebied van taal? Dan is het raadzaam om de logopedist in te schakelen. Het is laagdrempelig want je hebt geen verwijzing nodig om hier een afspraak te maken. 

Volwassenen en taalproblemen

Niet alleen kinderen kunnen te maken krijgen met problemen op het gebied van taal, ook bij volwassenen kan het zich voordoen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van afasie. Hierdoor krijg je problemen met lezen, schrijven en spreken. Het kan ook zijn dat volwassenen last hebben van stotteren, of dat zij een operatie hebben ondergaan of een ziekte hebben waardoor ze ineens moeite hebben met spreken e.d. Het is dan van belang dat er samen met de arts gekeken wordt wat een logopedist hierin kan betekenen.

Afspraak maken bij de logopedist

Het is altijd belangrijk dat je goed naar jezelf kijkt en naar je kinderen. Als je ook maar enige twijfel hebt over problemen op het gebied van taal, is het verstandig om de logopedist er naar te laten kijken. Er kan dan een intakegesprek worden gepland, dan wordt er gekeken naar waar je last van hebt, er kan gekeken worden naar de oorzaak en wanneer dit goed in kaart is gebracht kan er een behandelplan op worden gesteld. Na een paar sessies merk je vaak al het verschil en merk je op wat een logopedist je bij kan brengen op het gebied van taal en hoe deze je hierin kan ondersteunen. Twijfel daarom niet en maak een afspraak bij de logopedie bij jou in de buurt.