Voor wie is logopedie?

We komen graag met je in contact.

Voor wie is logopedie geschikt?

Of je nou jong of wat ouder bent, iedereen kan er baat bij hebben om door een logopedist te worden behandeld. Het is namelijk zo dat bij elke levensfase andere zorgvragen horen. Bij baby’s kan het drinken niet vanzelf gaan, peuters kunnen moeilijk leren praten, bij basisschoolleerlingen valt lezen en schrijven niet mee en jongeren hebben last van stotteren.

Ook als volwassene kan het nodig zijn om een logopedist te bezoeken. Denk hierbij aan leerkrachten die last van stemklachten hebben of mensen die na een beroerte te hebben gehad last hebben van klachten zoals moeite met spreken, slikken of ademen.

Taal

Om contact met anderen te kunnen maken is het nodig om goed te kunnen communiceren. Hiervoor is taal onmisbaar. Beheers je taal niet voldoende, dan kan je hierdoor niet voldoende met anderen communiceren.

Spraak

De zinnen die we uitspreken bestaan uit zowel letters, lettergrepen en woorden. Kinderen leren van hun opvoeders hoe ze klanken na moeten bootsten. Spreek je een woord of letter verkeerd uit, dan krijgt het hele woord een totaal andere betekenis.

Spellen en lezen

Kinderen die moeite hebben met lezen en spellen krijgen problemen op school. Worden ze in een vroeg stadium door een logopedist behandeld, dan kan dit bijdragen aan zowel het voorkomen als het verminderen van leesproblemen.

Gehoor

Goed communiceren is luisteren en spreken met elkaar combineren. Het zijn twee functies die bij elkaar horen. Jij reageert op wat een ander zegt. Dit houdt in dat je goed moet kunnen horen om een passende reactie te kunnen geven. Omdat communicatie bij logopedie heel belangrijk is, zal de logopedist ook naar het gehoor kijken.

Slikken

Bij problemen met slikken kan de logopedist ervoor zorgen dat deze mondfuncties zich weer gaan ontwikkelen, in het beste geval zelfs herstellen.