Wanneer is logopedie nodig?

We komen graag met je in contact.

Logopedie is het behandelen van problemen in de communicatie. Dat is natuurlijk een vrij breed begrip voor wat betreft de spraak- en taalontwikkeling. Om die reden is de logopedie onderverdeeld in verschillende aandachtsgebieden. Dat zijn taal, stem, eten en drinken, gehoor, adem en spraak. In dit artikel lees je hier meer over.

Wat is logopedie?

Logopedie is geschikt voor alle leeftijden. Zo kan een logopedist slikproblemen bij baby’s behandelen, maar begeleidt de logopedist ook spraakproblemen bij ouderen, bijvoorbeeld wanneer iemand een hersenbloeding heeft gehad. Daarnaast kan een logopedist ook preventief worden ingezet. Door onderzoek op basisscholen en peuterspeelzalen worden mogelijke stoornissen in de communicatie al in een behoorlijk vroeg stadium gezien. Zo kunnen ze er op tijd voor behandeld worden.

Waar komt logopedie vandaan?

Wanneer je het woord logopedie ontleed kan je zien dat het is samengesteld uit de woorden logos en paidein. Logos wil zoiets zeggen als het gesproken woord en paidein staat voor het opvoeden. De betekenis komt dus eigenlijk neer op ‘het opvoeden van het gesproken woord’. Vroeger was de naam voor een logopedist spraakleraar.

Wanneer is logopedie nodig?

De logopedist is ervoor om mensen met een hulpvraag op het gebied van de communicatie te begeleiden in de breedste zin van het woord. De logopedist werkt wanneer mogelijk preventief.

De logopedist onderzoekt, adviseert, behandelt en de logopedist begeleidt de omgeving van zijn of haar cliënten op het gebied van:

  • Taal
  • Spraak
  • Stem
  • Hyperventilatie
  • Afwijkende mondgewoonten
  • Stotteren
  • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen 
  • Spraakprobleem bij slechthorendheid
  • Afasie (taalstoornis ontstaan door hersenbeschadiging) en dysartrie (spraakprobleem ontstaan door een beschadiging van het zenuwstelsel)
  • Communicatie

Herken je in bovenstaande onderwerpen een probleem bij jezelf of je kind? Twijfel je of jijzelf of je kind logopedie nodig heeft? Neem dan contact op met een logopedist voor een consult. De logopedist kan dan advies geven over het gevonden probleem. De logopedist geeft dan aan of een behandeling nuttig is of niet om welke reden.