Wanneer met je kunt naar logopedie?

We komen graag met je in contact.

Logopedie bij kinderen kan worden onderverdeeld in 5 hoofdgebieden. Hieronder vallen taal, spraak, gehoor, stem en slikken. In dit artikel leggen we uit wanneer het verstandig is om met je kind naar een logopedist te gaan.

Taal

Twijfel je of je kind misschien een taalachterstand heeft ten opzichte van leeftijdgenootjes? De taalgevoelige periode ligt bij kinderen tussen 0 en 6 jaar. Heb je een kind in deze leeftijdscategorie wat problemen heeft met taal, bezoek dan een logopedist. 

Spraak

Mocht je kind niet goed verstaanbaar zijn en het woord stoel uitspreken als toel als het drie jaar is, vraag dan advies aan een logopedist. Deze kan dan door middel van een onderzoek kijken of deze manier van spreken voor een kind van die leeftijd normaal is.

Gehoor

Lijkt je kind zo af en toe niet te willen luisteren of heb je het vermoeden dat je kind niet goed hoort, check dan het gehoor van je kind. Dit doe je door achter je kind te gaan zitten en naast het oortje met je duim en wijsvinger te wrijven alsof je geld telt. Reageert je kind hierop, dan is er niets mis met het gehoor.

Stem

Is je kind langer dan 6 aaneengesloten weken schor, schakel dan een logopedist in. Door de stem verkeerd te gebruiken is het mogelijk dat er knobbeltjes op de stembanden van je kind ontstaan. Een logopedist kan het kind leren om de stem weer op de juiste manier te gebruiken, zodat deze weer helder wordt.

Slikken

Heeft je kind problemen met slikken, dan kan dit door meerdere dingen veroorzaakt worden. Heb je dus twijfels over de manier waarop je kind slikt, neem dan contact op met een logopedist. Deze kan ook bij slikproblemen uitkomst bieden.