De logopedist voor volwassenen

We komen graag met je in contact.

Iedereen kan op elke leeftijd voor ondersteuning en hulp bij een logopedist terecht. Ook volwassenen lopen tegen problemen aan waarbij logopedie deze problemen kan verbeteren en/of zelfs verhelpen. Een logopedist helpt bij communicatieproblemen en slikproblemen. Communiceren kan plotseling moeilijker worden door bepaalde problemen. Denk aan verkeerd slikken, problemen met het gehoor, stem, taal en articulatie. Met deze problemen kan je als volwassene starten met logopedie.

Problemen met kauwen en slikken

Eten en drinken kan moeilijker worden met kauw- en/of slikproblemen. De logopedist bekijkt of de kauw- en slikfunctie met logopedie verbeterd kan worden. Daarnaast wordt bekeken of het nodig is om de voedselconsistentie aan te passen. Ook kan er advies gegeven worden voor het aannemen van een andere houding en voor andere sliktechnieken.

Problemen met het gehoor

Bij problemen met het gehoor is het belangrijk dat zowel de slechthorende als de omgeving geholpen worden met advies over hoe om te gaan met de slechthorendheid en de hulpmiddelen. Mogelijk is er ook een training liplezen nodig.

Problemen met de stem

Logopedie kan verbeteringen geven bij het stemgebruik. Zo klinkt je stem zo goed mogelijk. Er wordt geholpen bij het aanleren van een goede ademhaling, houding en stemtechnieken.

Problemen met taal

Problemen met taal kunnen zeer plotseling ontstaan door hersenaandoeningen. Je hebt dan moeite met woordvolgorde of je kan de juiste woorden niet meer bedenken. Het begrijpen van informatie kan minder goed gaan. Met logopedie kan dan de taalvaardigheid getraind worden. Ook kunnen er andere manieren om je uit te drukken aangeleerd worden. 

Problemen met articuleren

Bij deze problemen werkt er iets niet goed met de spieren van de mond of van het gebied rond de mond. Of het gaat mis met de aansturing van deze spieren. Daardoor ben je minder goed te verstaan. Logopedie helpt dan om de uitspraak te verbeteren.